Wednesday, August 27, 2008

MEDITATION WORKSHOP AT WAT THAI,D.C

โครงการธรรมสัญจร โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
จัดปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาแก่ชาวต่างชาติ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ (Meditation Workshop) ณ สวนรุกขธรรม วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งใหญ่ในการจัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวต่างชาติที่วัดไทยฯ ดี.ซี. หรือในโครงการธรรมสัญจร(จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ) มีทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนหนุ่มสาว เข้าร่วมกว่า ๖๐ คน งานนี้ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ นำโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี หัวหน้าโครงการฯ รับผิดชอบร่วมกับคณะพระธรรมทูตวัดไทยฯดี.ซี. ได้ร่วมกันจัดการจัดปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างชาติ โดยความร่วมมือจาก พระมหาเอนก อเนกาสี พระธรรมทูตวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ นิวยอร์ค มาสาธิตการหายใจแบบโยคะ และฝึกท่าโยคะเพื่อการผ่อนคลายด้วย พระธรรมทูตวัดไทยฯ ดี.ซี. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป พระครูสุนทรกิตติวัฒน์ ได้ร่วมปฏิบัติด้วย พระสงฆ์ทุกรูปให้ความร่วมมือจัดสถานที่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวอเมริกัน แอฟริกัน สแปนิช จีน อินเดีย เวียตนาม ไต้หวัน และพม่า รวมทั้งเยาวชนไทยด้วยเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมสัญจรนี้ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติมากเป็นประวัติการณ์
รายการเริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. กล่าวต้อนรับ และแนะนำพระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากรโดยพระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม นำไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล ฟังธรรมบรรยายนำเข้าสู่การฝึกนั่งสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี (Mental Detoxification & Relaxation) เดินจงกรม ๓ ระยะ และพักรับประทานอาหารด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง และภาคบ่ายมีการนั่งสมาธิ เดินจงกรม และฝึกโยคะเพื่อการเสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต โดยวิถีธรรมชาติ จบแล้วถาม-ตอบปัญหาไขข้อข้องใจ จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีปิดการอบรม
โครงการธรรมสัญจรนี้ จะจัดหมุนเวียนกันไประหว่าง วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนกันเดือนละครั้งระหว่างวัดป่าสันติธรรม วัดวชิรธรรมปทีป และยังมีวัดอื่น ๆ ที่ติดต่อให้ไปจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้อีก ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า และ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ต วอลตัน บิช
สำหรับในเดือนกันยายนนี้จัดที่วัดป่าสันติธรรม เวอร์จีเนีย วันเสาร์ที่ ๖ กันยายน และวัดมงคลเทพมุนีเมืองฟิลลาเดลเฟีย วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ศกนี้ ถ้าท่านสนใจที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษนี้ ติดต่อได้ที่วัดไทยฯ ดี.ซี. (301) 871-8660, www.watthaidc.org


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home