Wednesday, September 16, 2009

ศูนย์ปฎิบัติธรรมสุวรรณคีรี-ธรรมวารีสถาน


เชิญคลิคชมภาพวีดีโอ ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ที่นี่
เมื่อธรรมชาติถึงพร้อม จิตก็น้อมเข้าสู่ธรรม

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home