Wednesday, August 27, 2008

MEDITATION WORKSHOP AT WAT THAI,D.C

โครงการธรรมสัญจร โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
จัดปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาแก่ชาวต่างชาติ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ (Meditation Workshop) ณ สวนรุกขธรรม วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ซี.

นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งใหญ่ในการจัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวต่างชาติที่วัดไทยฯ ดี.ซี. หรือในโครงการธรรมสัญจร(จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษ) มีทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนหนุ่มสาว เข้าร่วมกว่า ๖๐ คน งานนี้ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ นำโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี หัวหน้าโครงการฯ รับผิดชอบร่วมกับคณะพระธรรมทูตวัดไทยฯดี.ซี. ได้ร่วมกันจัดการจัดปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างชาติ โดยความร่วมมือจาก พระมหาเอนก อเนกาสี พระธรรมทูตวัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ นิวยอร์ค มาสาธิตการหายใจแบบโยคะ และฝึกท่าโยคะเพื่อการผ่อนคลายด้วย พระธรรมทูตวัดไทยฯ ดี.ซี. พระมหาศรีสุพรณ์ อตฺตทีโป พระครูสุนทรกิตติวัฒน์ ได้ร่วมปฏิบัติด้วย พระสงฆ์ทุกรูปให้ความร่วมมือจัดสถานที่และประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวอเมริกัน แอฟริกัน สแปนิช จีน อินเดีย เวียตนาม ไต้หวัน และพม่า รวมทั้งเยาวชนไทยด้วยเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมสัญจรนี้ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติมากเป็นประวัติการณ์
รายการเริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. กล่าวต้อนรับ และแนะนำพระวิปัสสนาจารย์ พระวิทยากรโดยพระมหาประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม นำไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล ฟังธรรมบรรยายนำเข้าสู่การฝึกนั่งสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี (Mental Detoxification & Relaxation) เดินจงกรม ๓ ระยะ และพักรับประทานอาหารด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง และภาคบ่ายมีการนั่งสมาธิ เดินจงกรม และฝึกโยคะเพื่อการเสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต โดยวิถีธรรมชาติ จบแล้วถาม-ตอบปัญหาไขข้อข้องใจ จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ทำพิธีปิดการอบรม
โครงการธรรมสัญจรนี้ จะจัดหมุนเวียนกันไประหว่าง วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนกันเดือนละครั้งระหว่างวัดป่าสันติธรรม วัดวชิรธรรมปทีป และยังมีวัดอื่น ๆ ที่ติดต่อให้ไปจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้อีก ที่วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า และ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ต วอลตัน บิช
สำหรับในเดือนกันยายนนี้จัดที่วัดป่าสันติธรรม เวอร์จีเนีย วันเสาร์ที่ ๖ กันยายน และวัดมงคลเทพมุนีเมืองฟิลลาเดลเฟีย วันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ศกนี้ ถ้าท่านสนใจที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษนี้ ติดต่อได้ที่วัดไทยฯ ดี.ซี. (301) 871-8660, www.watthaidc.org


DHAMMA TALK AND MEDITATION

Dhamma Talks on Meditation
Meditation Masters
GENTLE MAN
LADY
TEENAGERS

MEDITATION WORKSHOP AT WAT THAI, D.C.

WALKING MEDITATION
WALKING MEDITATION IN THE HAL
STANDING MEDITATION
STANDING MEDITATION SITTING MEDITATION

YOGA AND MEDITATION

BASIC YOGA PRACTICE
BREATHING EXERCISE
A+B+C TECHNIQUE
A=AIR, B=BREATH, C=CIRCULATING
BUDDHIST YOUTH CLUB=BYC

MEDITATION WORKSHOP AT WAT THAI, D.C.