Tuesday, December 15, 2009

โครงการธรรมสัญจร สมัชชาสงฆ์ไทยฯ ที่วัดพุทธรังษี ไมอามี

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง ๒ วัน ๒ คืน
At Wat Buddharangsri of Miami, FL
November,21-22 , 2009การจัดปฏิบัติธรรมแบบการเจริญสติต่อเนื่องของสมัชชาสงฆ์ไทยฯ ได้จัดขึ้นที่วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี ครั้งนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมดในบัญชีที่ละทะเบียน จำนวน ๑๓๖ คน แต่เนื่องจากไม่มีที่จะนั่งให้เพียงพอในโบสถ์ ดังนั้นในเช้าวันนี้มีผู้เข้ามานั่งสมาธิ จำนวน ๙๔ คน นำโดยท่านเจ้าคุณพระสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาส ได้นำไหว้พระ รับศีล ๘ แล้วต่อด้วย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ วัดไทยฯ ดี.ซี. ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิภาวนาและนำพาปฏิบัติ พระมหาเอนก อเนกาสี วัดวชิรธรรมประทีป นครนิวยอร์ค แนะนำเกี่ยวกับการฝึกหายใจ พระมหประดู่ชัย ภทฺทธมฺโม วัดไทยฯ ดี.ซี. พระมหาทรงมา พระมหาบุญมี พระมหาสนิท พระครูฯ พรศักดิ์ พระมหาสมพงษ์ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี ผู้ร่วมนำปฏิบัติภาคบ่าย


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home