Sunday, September 27, 2009

Meditation on the Beach at Long Island, NY

Friday, September 18, 2009

ศูนย์ปฎิบัติธรรมสุวรรณคีรี-ธรรมวารีสถาน Pittsburgh,PA.
คลิกชมภาพแห่งความประทับใจที่สุวรรณคีรี-ธรรมวารีสถาน ที่นี่

Thursday, September 17, 2009

ธรรมวารีสถาน เมืองบัทเลอร์ เพนซิลวาเนีย

ปฎิบัติธรรมที่Pittsburgh, PA.ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๕ กันยายน ๒๕๕๒

ศูนย์ปฎิบัติธรรมสุวรรณคีรี-ธรรมวารีสถาน Pittsburgh,PA.

ศูนย์ปฎิบัติธรรมสุวรรณคีรี-ธรรมวารีสถาน Pittsburgh,PA.

ศูนย์ปฎิบัติธรรมสุวรรณคีรี-ธรรมวารีสถาน Pittsburgh,PA.สถานที่ปฏิบัติธรรมสุวรรณคีรี-ธรรมวารีสถาน
สำหรับในเดือนกันยายนนี้จัดปฏิบัติธรรมแบบเจริญสติต่อเนื่อง ๕ วัน ๕ คืน ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุวรรณคีรี เมือง Butler วันที่ ๑๐-๑๕ กันยายน ๕๒

Wednesday, September 16, 2009

ศูนย์ปฎิบัติธรรมสุวรรณคีรี-ธรรมวารีสถาน


เชิญคลิคชมภาพวีดีโอ ชื่นชมบรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ที่นี่
เมื่อธรรมชาติถึงพร้อม จิตก็น้อมเข้าสู่ธรรม

Meditation retreat at Butler, PA.


โครงการธรรมสัญจร โดยสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
จัดปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาแก่ชาวต่างชาติ
๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
จัดปฏิบัติธรรมนานาชาติ (Meditation Workshop)
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุวรรณคีรี เมืองบัทเลอร์ มลรัฐเพนซิลวาเนีย

นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งใหญ่ในการจัดปฏิบัติธรรมแก่นักศึกษาชาวไทยและชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งในเมือง Pittsburgh และมีชาวพุทธลาว นักธุรกิจร้านอาหารในเมือง Pittsburgh เข้าร่วมอุปถัมภ์ด้านอาหาร เครื่องดื่มในการจัดปฏิบัติธรรมครั้งนี้ โดยใช้สถานที่บ้านพักฤดูร้อนของ Mr.Graige –Nina Gold โดยเฉพาะคุณนีน่า ได้อุทิศตัวช่วยเหลืองานการกุศล และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการนำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเมือง Pittsburgh เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมสัญจร มีทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนหนุ่มสาว เข้าร่วมกว่า ๓๐ คน
งานนี้ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ นำโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี หัวหน้าโครงการฯ รับผิดชอบร่วมกับคณะพระธรรมทูตวัดไทยฯดี.ซี. โดยมีพระสุริยา เตชวโร พระวิปัสสนาจารย์ นำฝึกสมาธิภาวนาแบบผ่อนคลาย โดยวิธีเสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ที่เหมาะสมกับผู้รับการอบรมในครั้งนี้ คือ นิสิตนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ต้องการใช้สมาธิในการเรียน การเขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเหล่านั้น ส่วนวิธีการผ่อนคลายโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี ได้สาธิตการหายใจแบบโยคะ และฝึกท่าโยคะเพื่อการผ่อนคลายด้วย
รายการเริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์แปลพร้อมกัน และสมาทานศีล ๕ ฟังธรรมบรรยายนำเข้าสู่การฝึกนั่งสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี (Mental Detoxification & Relaxation) เดินจงกรม ๓ ระยะ เดินบนถนนรอบบริเวณได้ใช้สถานที่บริเวณเนื้อที่บนภูเขา ป่าไม้ร่มรื่นเงียบสงบ และมีทะเลสาบกลางป่าลึกของเมืองบัทเลอร์ในพื้นที่กว่า ๑๐๐ เอเคอร์ มีบ้านพักตากอากาศของท่านเศรษฐีเจ้าของที่ดิน เป็นที่พักของพระสงฆ์ และผู้ปฎิบัติธรรมจำนวนหนึ่ง ท่านเศรษฐีได้เสียชีวิตไปแล้ว มีบ้านและที่ดินที่คุณนีน่าดูแลอยู่ จึงได้อุทิศให้ใช้ประโยชน์ในการฝึกสมาธิและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้
หลังจากที่เดินจงกรม ๑ รอบใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงแล้ว และพักถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มีคณะญาติธรรมจากในเมืองพิทเบอร์ค เจ้าของธุรกิจร้านอาหารได้มาถวายภัตตาหารเพลเป็นจำนวนมาก และให้นักปฏิบัติธรรมได้พักรับประทานอาหารด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง ทำงานล้างจานด้วยสติ และพักผ่อนอิริยาบถ
ในช่วงบ่ายมีการนั่งสมาธิกลุ่มในห้องกรรมฐานในบ้านคุณนีน่า ซึ่งได้ปรับปรุงห้องพักในบ้านทำใหม่เป็นห้องนั่งสมาธิ และสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นร่วมกัน จากนั้นออกไปเดินจงกรมรอบ ๆบริเวณบ้านอีกครั้ง เป็นสถานที่ ที่เหมาะสมมาก ๆ ทำให้เกิดความสงบและจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็ว
จบแล้วเป็นรายการธรรมผ่อนคลาย-ฝึกโยคะเพื่อการเสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต โดยวิถีธรรมชาติ จบแล้วถาม-ตอบปัญหาไขข้อข้องใจ จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. พักดื่มน้ำปานะ และพักผ่อนอิริยาบถ
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น(แปล)พร้อมกันกับพระสงฆ์ จากนั้นนั่งสมาธิ และแสดงธรรมเทศนา เรื่องประโยชน์ของการฝึกสมาธิ และความหมายของวิปัสสนากรรมฐาน โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี
โครงการธรรมสัญจรนี้ จะจัดหมุนเวียนกันไประหว่าง วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนกันเดือนละครั้งระหว่างวัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จีเนีย วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลด์ นิวยอร์ค และยังมีวัดอื่น ๆ ที่ติดต่อให้ไปจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้อีก เช่นวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า และ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ต วอลตัน บิช รัฐฟลอริด้า วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลวาเนีย เป็นต้น
สำหรับในเดือนกันยายนนี้จัดปฏิบัติธรรมแบบเจริญสติต่อเนื่อง ๕ วัน ๕ คืน ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุวรรณคีรี เมือง Butler วันที่ ๑๐-๑๕ กันยายน และจัดปฏิบัติธรรมประจำเดือนที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน และจัดปฏิบัติธรรมนานาชาติภาคภาษาอังกฤษ ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ นิวยอร์ค วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๕๒ ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกแห่ง ติดต่อได้ที่วัดไทยฯ ดี.ซี. (301) 871-8660, Email: t_inthisan@hotmail.com, www.watthaidc.org ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรม ที่นี่ http://handymeditation.blogspot.com/

Tuesday, September 01, 2009

ปฎิบัติธรรมที่Pittsburgh, PA.

MEDITATION WORKSHOP
Weekend Retreat at the Edge of a Serene Forest Lake (Pittsburg, PA)
At The Golden House : 187 Melody Road, West Sunbury, PA 16061
August 29-30, 2009


Meditation practice can help us find peace within ourselves while we develop a strong, yet flexible, mind. In this workshop, you will learn how meditation works and receive practical instructions from the Thai Buddhist monk of Wat Thai, Washington, D.C., for establishing a personal practice.

The program will include the Buddha's teaching, sitting, standing and walking meditation with instructions, individual interviews, and Yoga practice. Please wear loose comfortable cloths, preferably white to honor the Thai Buddhist tradition. Bring a meditation cushion if you have one. Lunches are provided by the host (Nina & Friends). For break times, juice, tea, and water will be provided all day. The Schedules are as follows:

Saturday August 29, 2009
8:30 a.m. Registration.
8:40 a.m. Morning chanting.
8:45 a.m. Taking the Five Precepts
9.00 a.m. Introduction to meditation by Ven. Dr. Thanat Inthisan
9.30 a.m. Keep practicing moment to moment mindfulness
10:30 a.m. Meditation (sitting, walking and standing)
11:00 a.m. Lunch served for the monks
11:15 a.m. Lunch break for meditation practitioners
12:30 p.m. Mindfulness with walking, standing meditation.
1.30 p.m. Sitting meditation with mindfulness.
3.00 p.m. Sitting, walking meditation.
4.00 p.m. Dhamma talk and questions & answers.
5.00-5.15 p.m. Tea break
5.15-6.00 pm. Yoga and breathing exercise.
7.00 pm. Evening chanting
Sitting meditation, walking meditation
Dhamma talks and questions and answers.
21.0 Spread loving-kindness and adjournment.

Sunday August 30, 2009
3.30 am. Bell (wake up call)
4.00 am. Morning chanting (short prayers)
Sitting meditation, walking meditation
5.30 am. Yoga and breathing exercise.
7.00 am. Breakfast for all practioners.
8.30 am. Walking meditation
9.00 am. Sitting meditation
9.30 am. Walking meditation
10.00 am. Sitting meditation
10.45 am. Spread loving-kindness & break
11.00 am. Lunch break for all.
01.00 pm. Walking meditation
01.30 pm. Sitting meditation
02.00 pm. Breathing exercise.
03.00 pm. Dhamma talks by Ven. Dr. Thanat Inthisan
• The Mental detoxification and relaxation
• The loving-kindness meditation
• Questions & answers
03.45 p.m. Spread loving-kindness and compassion
• Offering Sangha-dana (offerings)
• Blessing to all the participants
04.00 p.m. Closing


Meditation instructor:

Phramaha Thanat Atthacharee, Ph.D.
Meditation Master and Buddhist Missionary monk at Wat Thai Washington, D.C. USA.
Yoga and Meditation Master for many years.
Phramaha Anake Anekasi, Yoga and Meditation Master from Wat Vajiradhamapradeep, N.Y.
Phra Ajan Suriya Techavaro,Vipassana Meditation Master from Wat Thai Washington, D.C.

• Meditation is good for all human being for their mental and mind development.
• Meditation is the way to train our minds to develop insight and wisdom.
• Meditation is the way to clear and to purify our mind form impurities.
• Meditation is the way to help meditation practitioners to have calm and a peaceful mind.
• Meditation is the source of serenity and a real happiness.
• Meditation is the way to train our minds to be free from all kinds of mental defilement, such as hatred, selfish desire, greed, and ignorance


RULES AND DISCIPLINES FOR PARTICIPANTS

1. Follow the Five Precepts.
2. There will be no communications between participants except during conversations with the monks. If truly necessary, written messages are allowed. Questions and inquiries for the monks are also done in this manner.
3. Be particularly mindful and observe all your actions: walking, sitting, standing, or lying down.
4. Be considerate about restrooms, and keep them clean.
5. Be modest, and be careful not to criticize others. Examine yourself ninety percent of the time, and examine others ten percent of the time).
6. Participation in ALL scheduled activities is required.
7. There will be no smoking or any substance usage.
8. Eat lunch, with beverages in the afternoon.
9. Be mindful of your speeches and actions, making sure that they will not disturb others.
10. Keep the area clean.
* Please pay attention to the weather forecast. In case of severe weather, participants will be allowed to return home.

WHAT YOU NEED TO BRING

1. Your personal items
2. Sitting mat or cushion
3. Any other appropriate items for the practice of yoga
• Male participants must wear white clothing with white pants or a neutral color.
• Female participants must wear white clothing or a neutral color.

Note:
Although the meditation workshop is open to the public free of charge, a donation is always welcome. The Mental detoxification program is suitable for everyone who wants to improve health and metal development. For more information please contact:

• Nina Gold 187 Melody Road, West Sunbury, PA 16061
Tel.(724)894-2924, (724)968-0856, E-mail:smilesiam@hotmail.com
• Mr.Natthapong Liamcharoen (Oat) (412) 378-3141,E-mail: kaw_oat1@hotmail.com
• Mr.Khamhong (412) 487-4851


นับเป็นความสำเร็จอีกครั้งใหญ่ในการจัดปฏิบัติธรรมแก่นักศึกษาชาวไทยและชาวอเมริกัน จากมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งในเมือง Pittsburgh และมีชาวพุทธลาว นักธุรกิจร้านอาหารในเมือง Pittsburgh เข้าร่วมอุปถัมภ์ด้านอาหาร เครื่องดื่มในการจัดปฏิบัติธรรมครั้งนี้ โดยใช้สถานที่บ้านพักฤดูร้อนของ Mr.Graige –Nina Gold โดยเฉพาะคุณนีน่า ได้อุทิศตัวช่วยเหลืองานการกุศล และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการนำคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเมือง Pittsburgh เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมในโครงการธรรมสัญจร มีทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนหนุ่มสาว เข้าร่วมกว่า ๓๐ คน
งานนี้ เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยฯ นำโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี หัวหน้าโครงการฯ รับผิดชอบร่วมกับคณะพระธรรมทูตวัดไทยฯดี.ซี. โดยมีพระสุริยา เตชวโร พระวิปัสสนาจารย์ นำฝึกสมาธิภาวนาแบบผ่อนคลาย โดยวิธีเสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต ที่เหมาะสมกับผู้รับการอบรมในครั้งนี้ คือ นิสิตนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ที่ต้องการใช้สมาธิในการเรียน การเขียนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเหล่านั้น ส่วนวิธีการผ่อนคลายโดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี ได้สาธิตการหายใจแบบโยคะ และฝึกท่าโยคะเพื่อการผ่อนคลายด้วย
รายการเริ่มตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์แปลพร้อมกัน และสมาทานศีล ๕ ฟังธรรมบรรยายนำเข้าสู่การฝึกนั่งสมาธิเพื่อการผ่อนคลาย โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี (Mental Detoxification & Relaxation) เดินจงกรม ๓ ระยะ เดินบนถนนรอบบริเวณได้ใช้สถานที่บริเวณเนื้อที่บนภูเขา ป่าไม้ร่มรื่นเงียบสงบ และมีทะเลสาบกลางป่าลึกของเมืองบัทเลอร์ในพื้นที่กว่า ๑๐๐ เอเคอร์ มีบ้านพักตากอากาศของท่านเศรษฐีเจ้าของที่ดิน เป็นที่พักของพระสงฆ์ และผู้ปฎิบัติธรรมจำนวนหนึ่ง ท่านเศรษฐีได้เสียชีวิตไปแล้ว มีบ้านและที่ดินที่คุณนีน่าดูแลอยู่ จึงได้อุทิศให้ใช้ประโยชน์ในการฝึกสมาธิและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในครั้งนี้
หลังจากที่เดินจงกรม ๑ รอบใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงแล้ว และพักถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ มีคณะญาติธรรมจากในเมืองพิทเบอร์ค เจ้าของธุรกิจร้านอาหารได้มาถวายภัตตาหารเพลเป็นจำนวนมาก และให้นักปฏิบัติธรรมได้พักรับประทานอาหารด้วยการเจริญสติต่อเนื่อง ทำงานล้างจานด้วยสติ และพักผ่อนอิริยาบถ
ในช่วงบ่ายมีการนั่งสมาธิกลุ่มในห้องกรรมฐานในบ้านคุณนีน่า ซึ่งได้ปรับปรุงห้องพักในบ้านทำใหม่เป็นห้องนั่งสมาธิ และสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นร่วมกัน จากนั้นออกไปเดินจงกรมรอบ ๆบริเวณบ้านอีกครั้ง เป็นสถานที่ ที่เหมาะสมมาก ๆ ทำให้เกิดความสงบและจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็ว
จบแล้วเป็นรายการธรรมผ่อนคลาย-ฝึกโยคะเพื่อการเสริมสุขภาพกาย ผ่อนคลายสุขภาพจิต โดยวิถีธรรมชาติ จบแล้วถาม-ตอบปัญหาไขข้อข้องใจ จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. พักดื่มน้ำปานะ และพักผ่อนอิริยาบถ
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น(แปล)พร้อมกันกับพระสงฆ์ จากนั้นนั่งสมาธิ และแสดงธรรมเทศนา เรื่องประโยชน์ของการฝึกสมาธิ และความหมายของวิปัสสนากรรมฐาน โดย ดร.พระมหาถนัด อตฺถจารี
โครงการธรรมสัญจรนี้ จะจัดหมุนเวียนกันไประหว่าง วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนกันเดือนละครั้งระหว่างวัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จีเนีย วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลด์ นิวยอร์ค และยังมีวัดอื่น ๆ ที่ติดต่อให้ไปจัดปฏิบัติธรรมแบบนี้อีก เช่นวัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า และ วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ต วอลตัน บิช รัฐฟลอริด้า วัดมงคลเทพมุนี รัฐเพนซิลวาเนีย เป็นต้น
สำหรับในเดือนกันยายนนี้จัดปฏิบัติธรรมแบบเจริญสติต่อเนื่อง ๕ วัน ๕ คืน ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุวรรณคีรี เมือง Butler วันที่ ๑๐-๑๕ กันยายน และจัดปฏิบัติธรรมประจำเดือนที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน และจัดปฏิบัติธรรมนานาชาติภาคภาษาอังกฤษ ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอแลนด์ นิวยอร์ค วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๕๒ ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกแห่ง ติดต่อได้ที่วัดไทยฯ ดี.ซี. (301) 871-8660, Email: t_inthisan@hotmail.com, www.watthaidc.org ภาพกิจกรรมปฏิบัติธรรม ที่นี่ http://handymeditation.blogspot.com/