Tuesday, March 25, 2008

Meditation workshop in NY


Ven.Dr.Thanat Inthisan, Ven. Pradoochai and Ven. Anake

The meditation group at Wat Vajiradhamapradip Long Island, New York.
Held on March 22,2008 in the program mental detoxification and relaxation.

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม เดือนมีนาคม ๒๕๕๑


Meditation group at Wat Thai, D.C.


Mr. Ronaldo from Agentina


Ven. Dr.Thanat leads the morning chanting

Ven.Dr. Thanat gives Dhamma Talk on the Noble Eightfold Path.
การจัดปฏิบัติธรรมประจำเดือนมีนาคมนี้ ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทั้งเก่าและใหม่รวม ๒๓ คน และมีสมาทานศีล ๘ พักที่วัดด้วยจำนวน ๘ ท่าน ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอาร์เจนตินา มาร่วมปฎิบัติด้วย ซึ่งท่านผู้นี้ได้ทำงานเป็นนักวิจัยผลิตกล้องดุดาวในอวกาศที่ศูนย์อวกาศ (NASA) เมือง Greenbelt ในแมรี่แลนด์ เป็นผู้มีความสนใจในการปฏิบัติสมาธิและศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง เพราะเขาเห็นว่าพระพุทธศาสนาสามารถเข้ากับวิทยาศาสตร์ได้ดี และให้คำตอบแก่เขาได้หลาย ๆเรื่องซึ่งไม่เหมือนกับศาสนาที่เขานับถือมาก่อนซึ่งมีแต่เรื่องเพ้อฝันพิสูจน์ความจริงอะไรไม่ได้
ในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้เน้นหัวข้อธรรมภาคบรรยาย(คืนวันเสาร์) เรื่อง มรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นหัวใจหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่นำไปสู่ความหลุดพ้น และเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้ได้ผลจริงในชีวิตประจำวัน