Sunday, May 14, 2006

ระเบียบการปฏิบัติธรรมประจำเดือนมีนาคม ๕๑


Ven.Dr. Thanat gives instruction & meditation practice.


At meditation ground Wat Thai,D.C.


ระเบียบกติกาในการปฏิบัติธรรม

1. รับสมัครสภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเยาวชนชาย-หญิง นุ่งขาว ห่มขาว รักษาศีล 8 อย่างเคร่งครัด
2. ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ "ไม่พูด ไม่คุยกัน" ยกเว้นเวลาถามปัญหากับพระวิปัสสนาจารย์ หรือมีกิจจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น
3. ให้สำรวม กาย วาจา ใจ อย่างสงบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติ อย่าให้เกิดเสียงดังจาก การเดิน ยืน นั่ง นอน การวางถ้วย ชาม การปิด-เปิดประตู
4. การใช้ห้องน้ำ ให้ถือหลักว่า" เวลาจะออกจากห้องน้ำต้องให้สะอาดกว่าเวลาเข้า" ตลอดถึงที่นั่ง ที่นอน ต้องเก็บให้เรียบร้อย
5. ให้สำรวมจิตใจ ระมัดระวังการวิพากษ์ วิจารณ์คนอื่น พยายาม ลดทิฏฐิมานะของตัวเองให้มากที่สุด โดยการเจริญสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลา
6. ต้องเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด(ตรงต่อเวลา)
7. งดสูบบุหรี่ กินหมาก หรือสิ่งเสพย์ติดอื่นๆ
8. รับประทานอาหาร 2 มื้อ คือเช้าและเพล และมีเครื่องดื่มตามเวลาที่กำหนดให้
9. มีสติในการทำ การพูด การคิด ให้เป็นไปโดยติดต่อตามหลักมหาสติปัฏฐาน
10. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ/ฟังวิทยุ/ซาวด์อเบ้าท์/ดูโทรทัศน์ในขณะปฏิบัติอย่างเด็ดขาด หรือติดต่อกับบุคคลภายนอกอย่างเด็ดขาด

สิ่งที่จะต้องเตรียมไปกับตัวท่าน
1. เครื่องใช้ส่วนตัวของท่าน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว และยาประจำตัว 2. เสื้อผ้าสีขาวครบชุดตามจำนวนเวลาเข้าปฏิบัติ
2. ในระหว่างการปฎิบัติ ขอให้งดการซักเสื้อผ้า หรือทำงานอย่างอื่นที่เป็นการเสียเวลาในการเจริญสติต่อเนื่อง

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โทร. (301) 871-8660-(301) 871-8661

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home